Dane kontaktowe Goodie Foodie - zdrowa dieta z dowozem ǀ Warszawa

Chcesz zamówić
swoją diętę?

ZAMÓW DIETĘ

Obsługa Twojej diety

 

Wszystkie zmiany można realizować w dniach pon-pt w godzinach 8:00 – 16:00 kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

 

+48 604 500 621 dieta@goodiefoodie.eu 

Dane firmy

Goodie Foodie Lidia Sykulak Sp. J.

Polna 19, 05-502, Piaseczno

NIP: 9512275294

Potrzebujesz pomocy przy wyborze diety?

Potrzebujesz pomocy przy wyborze diety?

Zadzwoń do nas +48 604 500 621

FAQ

Jak przechowywać pudełka?

Close

Do czasu spożycia, wszystkie posiłki powinny być przechowywane w lodówce. Sugerujemy, aby spożyć posiłek do 2 dni po dacie dostawy dostępnej na etykiecie. 

Jak podgrzewać pudełka?

Close

Pudełka można podgrzewać w mikrofalówce do 180° C  (przy mocy mikrofalówki 800W do 1,5 min.) lub w piekarniku do 100° C. (przy funkcji grzania, bez funkcji grilla). Rekomenduje się podgrzewanie posiłków razem z folią ochronna dzięki czemu można zapobiec ich nadmiernemu wysuszeniu.

Co w przypadku jeżeli mam alergie lub nietolerancje pokarmowe?

Close

Osoba składająca zamówienie zobowiązana jest poinformować o wszelkich chorobach przewlekłych, przeciwwskazaniach żywieniowych i alergiach pokarmowych. Goodie Foodie nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania diety w przypadku zatajenia przez klienta powyższych informacji.

Czy Goodie Foodie jest odpowiednie dla osób chorych na celiakię?

Close

Niestety nie, nie korzystamy z produktów certyfikowanych jako bezglutenowe. 

Szczegółowe informacje dotyczące obecności głównych alergenów w każdym z naszych dań dostępne są u naszych pracowników, w razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Czy mogę wykluczać z diety pojedyncze produkty?

Close

Wykluczenia z diety są związane z dodatkowymi opłatami. Opłata wynosi 3 zł/dzień za każde wykluczenie. Wyjątek stanowi wykluczenie nabiału za co nie pobieramy dodatkowych opłat. Opcja bez nabiału oznacza wykluczenie wszystkich produktów nabiałowych z mleka krowiego, owczego i koziego poza masłem. Za wykluczenie masła pobieramy opłatę 3 zł/dzień.

Czy istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji do zamówienia?

Close

Tak, Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji zamówienia:

 • zmiana godzin lub miejsca dostawy –  musi być zgłoszona najpóźniej do godz. 10.00 w dniu poprzedzającym dostawę diety. W przypadku dostaw na poniedziałek zmiana musi być zgłoszona w czwartek  do godz. 15.00.
 • zmiana diety/odwołanie dostawy/zawieszenie diety –  musi być zgłoszone najpóźniej do godziny 12:00 dwa dni robocze przed planowaną dostawą diety. Dostawa diety na niedzielę odbywa się razem z dostawą diety na sobotę.
 • zmiana diety/odwołanie dostawy/zawieszenie diety na poniedziałek –  musi być zgłoszone w czwartek do godz. 15.00

Czy można otrzymać fakturę za złożone zamówienie?

Close

Na życzenie klienta Goodie Foodie wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy przesłać wraz z zamówieniem na adres dieta@goodiefoodie.eu

Czy obowiązuje zniżka z tytułu jednego miejsca dostawy?

Close

Tak jest! W przypadku zamówienia pod 1 adres  udzielamy  5% rabatu od całości zamówienia.

Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży

 

Informacja zgodna treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, t.j.).

 

1.Informacje ogólne

Właścicielem  Goodie Foodie jest firma GOODIE FOODIE Lidia Sykulak  Sp. J. Polna 19, 05-502, Piaseczno, wpisaną do KRS  pod numerem 0000322651, NIP  9512275294, REGON 14173208200000 (e-mail: dieta@goodiefoodie.eu)

 

 1. Składanie zamówień

Zamówienia przyjmujemy w następujący sposób:

 • za pośrednictwem wtyczki zamówieniowej na stronie internetowej kierującej do serwisu płatności online lub przelewem tradycyjnym
 • za pośrednictwem Panelu Klienta kierującego do płatności online lub przelewu tradycyjnego,
 • poprzez kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej: dieta@goodiefoodie.eu,
 • telefonicznie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 604500621.

Oferta firmy obejmuje przygotowanie i dostarczenie zestawu  dziennego 3, 4, 5 lub 6 posiłków skomponowanych w ramach wybranej diety.

Korzystanie z usług Goodie Foodie jest odpłatne, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej https://www.goodiefoodie.pl

Przyjęte zamówienie jest potwierdzane mailem zwrotnym. Potwierdzenie zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy na ich dostarczanie i zobowiązuje Klienta do ich opłacenia przed rozpoczęciem zamówienia.

Dostawy rozpoczną się zgodnie z przyjętym zamówieniem. Nieopłacenie zamówionych zestawów w wyżej określonym terminie upoważnia Goodie Foodie do dochodzenia zapłaty za zrealizowane zestawy drogą uregulowaną w kodeksie cywilnym.

W przypadku braku płatności do drugiego dnia trwania zamówienia Goodie Foodie zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji umowy do czasu uregulowania płatności za zamówione zestawy.

Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji zamówienia:

 • zmiana godzin lub miejsca dostawy –  musi być zgłoszona najpóźniej do godz. 12.00 dwa dni robocze przed planowaną dostawą diety. W przypadku dostaw na poniedziałek zmiana musi być zgłoszona w czwartek  do godz. 15.00.
 • zmiana diety/odwołanie dostawy/zawieszenie diety –  musi być zgłoszone najpóźniej do godziny 12:00 dwa dni robocze przed planowaną dostawą diety. Dostawa diety na niedzielę odbywa się razem z dostawą diety na sobotę.
 • zmiana diety/odwołanie dostawy/zawieszenie diety na poniedziałek –  musi być zgłoszone w czwartek do godz. 15.00

Firma zastrzega sobie prawo do nie wprowadzania proponowanych przez Klienta modyfikacji jeśli zmiany zostaną zgłoszone po wskazanych powyżej terminach.

Zmiany Klient może dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, a także on-line pod warunkiem, że zamówienie zostało złożone przez Panel należący do Klienta.

Zmiany wprowadzone w zamówieniu każdorazowo skutkują przesłaniem potwierdzenia drogą mailową. W przypadku gdy z tytułu wprowadzenia modyfikacji zamówienia powstanie nadpłata środków – może ona być wykorzystana na poczet kolejnego zamówienia lub zostać zwrócona Klientowi (po potwierdzeniu takiej woli oświadczeniem Klienta). W przypadku gdy z tytułu wprowadzenia modyfikacji zamówienia powstanie niedopłata – Klient jest zobowiązany niezwłocznego do uregulowania należności.

 

3.Dostawy

Dostawy są realizowane w dni robocze w godzinach 4.00 – 9.00 i soboty w godzinach 3.00 – 8.00.

Dokładne obszary bezpłatnej dostawy są dostępne w formularzu zamówieniowym na stronie internetowej cateringu Goodie Foodie. Obejmują one obszary aglomeracji Warszawskiej, a także miast Gdańska, Gdyni, Sopotu i Wrocławia.

Szczegółowy adres dostawy oraz wskazany przedział godzinowy realizacji dostawy diety są ujęte w potwierdzeniu zamówienia przesyłanym Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej.

Goodie Foodie nie odpowiada za niedostarczenie diety z winy nieleżącej po stronie  Goodie Foodie, w tym, w szczególności w sytuacji gdy pod wskazanym adresem i w potwierdzonym przedziale godzinowym nie ma osoby upoważnionej do odbioru zestawu lub nie ma możliwości pozostawienia diety.

 

4.Płatności

Za dostawę diety obowiązuje system przedpłaty.

Istnieje możliwość dokonania wpłaty w następujący sposób:

 • przelewem na rachunek bankowy (PKO BP) 43 1020 1068 0000 1002 0274 6048. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, składającej zamówienie. Szczegółowe dane do przelewu wraz z numerem rachunku bankowego do wpłaty oraz wymaganymi danymi podawane są w Potwierdzeniu zamówienia przesyłanym Klientowi,
 • poprzez system szybkich płatności internetowych com. W przypadku dokonania płatności za pomocą systemu Tpay.com, dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres e-mail) zostaną przekazane spółce Krajowy Integrator Płatności SA w celu obsługi procesu płatności.

 

5.Reklamacje

Goodie Foodie odpowiada wobec Klientów będących konsumentami za niezgodność przedmiotu usługi z umową. Jeżeli usługa wykonana jest w sposób niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia jej do stanu zgodnego z umową, wymianę na inny wariant, chyba że jest to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów.

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność przedmiotu usługi z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział, lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Wszelkie reklamacje odnośnie umowy i usługi należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: dieta@goodiefoodie.eu, najlepiej niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 dzień roboczy od momentu ujawnienia się niezgodności.

 

6.Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz w celu przekazania drogą elektroniczną ofert marketingowych własnych produktów lub usług.

Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane osobowe udostępniane i przekazywane przez Klienta, o których mowa są przetwarzane przez Administratora danych –  GOODIE FOODIE Lidia Sykulak Sp. J. ul. Polna 19, 05-502 Piaseczno, wpisaną do KRS pod numerem 0000322651, NIP 9512275294, REGON 14173208200000

Na zakres powierzonych administratorowi danych składa się: imię, nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Tak powierzone dane przetwarzane będą w celu:

 • realizacji zamówienia Klienta,
 • przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych własnych produktów lub usług administratora danych.

Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

W celu dokonania zmian wskazany jest kontakt drogą mailową. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Administrator nie odmówi bez ważnej przyczyny dokonania modyfikacji, uzupełnienia bądź zmiany takich danych na żądanie Klienta.

W przypadku dokonania płatności metodą szybkich przelewów internetowych wyżej wymienione dane zostaną przekazane do podmiotu obsługującego takie płatności w celu realizacji transakcji.

 

7.Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 podpunkt 3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2014 poz. 827) do usługi związanej z dostawą zestawów diety nie stosuje się przepisów tej ustawy.

 

8.Polityka plików „cookies”

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Rozwiń